TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa : 78-80

Makale PDF

İleri yaşta gıda takılması: Eozinofilik özofajiti hatırla Food impaction in older age: Think about an eosinophilic esophagitis

Ümit AKYÜZ1, Filiz AKYÜZ2, Kamil ÖZDİL3, Ekrem ASLAN1, Adil NİĞDELİOĞLU3, Ahmet Faruk AĞAN4, Ayşegül AĞAN5, Cengiz PATA1

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, ıstanbul ıstanbul Üniversitesi, ıstanbul Tıp Fakültesi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, ıstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3Gastroenteroloji Kliniği, ıstanbul Medipol Hastanesi 4Gastroenteroloji Kliniği ve 5Patoloji Bölümü, ıstanbul

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Disfaji, eozinofilik özofajit

Keywords : Key words: Dysphagia, eosinophilic esophagitis


ÖZET

Eozinofilik özofajit özofagusun inşamatuvar hastalığıdır. Genellikle genç erişkin yaşta görülür. ıleri yaşta nadiren görülmektedir. Eozinofilik özofajit, özofagusun yiyeceklere karşı esnemesini ve uyumunu azaltı r. Bu nedenle esas semptom disfajidir. Özellikle gıdaların takılmasına neden olur. Bu yazıda, ileri yaşta gıda takılması ile gelen bir vaka sunduk. Özet olarak, ileri yaşta gıda takılması ile başvuran hastalarda nadir olmasına karşın eozinofilik özofajit akılda tutulmalıdır.


ABSTRACT

Eosinophilic esophagitis is an inflammatory disease of esophagus. It is generally seen in childhood and young population. It is not common in advanced age. Eosinophilic esophagitis decreases the ability of the esophagus to stretch and accommodation against foods. Therefore, the major symptom in adults with eosinophilic esophagitis is difficulty in swallowing solid food (dysphagia). Therefore, food stuck in the esophageal lumen is the specific manifestation when swallowing. Herein, we reported a patient in old age presented with food impaction. In conclusion, eosinophilic esophagitis is a rare entity that must be considered in elderly patients complaining food impaction.