TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa : 90-91

Makale PDF

Orlistat tedavisine bağlı akut pankreatit Orlistat-induced acute pancreatitis

Zahide ŞİMŞEK1, Akif ALTINBAŞ1, Hatice KARAKÖSE DOĞAN2, Alper DİLLİ3, Ömer BAŞAR1

Departments of 1Gastroenterology, 2Endocrinology and 3Radiology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Ankara

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Obezite, orlistat, pankreatit

Keywords : Key words: Obesity, orlistat, pancreatitis


ÖZET

ilaca bağlı pankreatit vakaları nadirdir, fakat önemli derecelerde pankreatik hasara sebep olabilirler. Orlistat, obezite tedavisinde kullanılan pankreatik lipaz inhibitörüdür. Orlistat ile obezite tedavisine başlandıktan sonraki 8. günde gözlenen hafif derecede akut pankreatit vakasını sunduk.


ABSTRACT

Drug-induced pancreatitis is a rare but important cause of pancreatic injury. Orlistat is a pancreatic lipase inhibitor licensed for the treatment of obesity. We present a case of orlistat- induced mild acute pancreatitis that developed 8 days after starting treatment.