TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa : 92-94

Makale PDF

Metoksipsöralene bağlı toksik hepatitli iki olgunun sunumu Methoxypsoralen-related hepatotoxicity: Two cases reports

Hüseyin ALKIM1, Sabite KAÇAR2, Gülden AYDOĞ3, Erkan PARLAK2, Selçuk DİŞİBEYAZ2, Perihan OĞUZ2, Nurgül ŞAŞMAZ2

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi 2Gastroenteroloji Kliniği ve 3Patoloji Laboratuarı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: metoksipsöralen, PUVA, toksik hepatit

Keywords : Key words: Methoxypsoralen, PUVA, toxic hepatitis


ÖZET

Oral psöralenlerle birlikte ultraviyole ışığı tedavisi, psöriasis, vitiligo ve benzeri hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. En sık görülen yan etkiler artmış fotosensiviteye bağlı bulantı, kusma, kaşıntı ve eritemdir. Psörolanlerin hepatotoksik olmadığı ama geçici karaciğer enzim yükseklikleri yapabileceği kabul edilmektedir. Biz burada hepatotoksisite varlığını biyopsi ile gösterdiğimiz iki olguyu sunuyoruz.


ABSTRACT

Psoralen and ultraviolet A therapy has been widely used in the treatment of psoriasis, vitiligo and similar diseases. The most common side effects are nausea, vomiting, pruritus, and erythema, due to increased photosensitivity. It was accepted that psoralens are not hepatotoxic but can cause transient liver enzyme elevations. Here, we present two cases in which we demonstrated hepatotoxicity with biopsy.