TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 2

Sayfa : 97-98

Makale PDF

EUS klavuzluğunda yapılan FNA ve sitolojinin tüberküler intra-abdominal lenfadenopatide diagnostik değeri Diagnostic yield of EUS-guided FNA and cytology in suspected tubercular intra-abdominal lymphadenopathy.

Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Şevval PEYNİR1, Erkan PARLAK2

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT