TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 3

Sayfa : 99

Makale PDF

Duodenumda ascaris lumbricoides Duodenumda ascaris lumbricoides

Firdevs TOPAL(1), Fatih Esad TOPAL(2), Sabiye AKBULUT(3)

Çankırı Devlet Hastanesi, (1)Gastroenteroloji Kliniği, (2) İlk ve Acil Yardım Kliniği, Çankırı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,(3) Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET

36 yaşında bayan hasta, kilo kaybı, bulantı, kusma yakınmaları ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesi kaşetik görünümü dışında normaldi. Özgeçmişinde özellik yoktu, biliyer operasyon veya ERCP işlemi yapılmamıştı. Rutin laboratuvar tetkiklerinde önemli bir bulgusu yoktu. Tüm batın ultrasonografisi normaldi. Kaşektik görünümü ve kusma yakınması olduğu için gastrointestinal malignite veya çölyak hastalığı ön tanısı ile yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopisinde duodenum içerisinde yaklaşık 30 cm boyutunda, lümende oldukça hızlı hareket eden, kirli sarımtırak renkte intestinal parazit izlendi (Ascaris Lumbricoides) (Resim 1, 2). Mevcut parazitin polipektomi sneare ile çıkartılması düşünüldü, fakat parazit çok haraketli olduğundan dolayı başarılı olunamadı. Hastaya askariyozis için pyrantel pamoate tedavisi verildi.


ABSTRACT