TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 11 / 3

Sayfa : 124-126

Makale PDF

Akut mezenter iskemisi, pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozu ile komplike olan ülseratif kolit olgusu A case of ulcerative colitis complicated with acute mesenteric ischemia, deep vein thrombosis, and pulmonary thromboembolism

Gülbanu ERKAN1, Bülent DEĞERTEKİN1, Aysun ÇALIŞKAN2, Mehmet ÇOBAN1, Gökçe KAAN ATAÇ3, Ümit Yavuz MALKAN2, Salih Erpulat ÖZİŞ4, Evrim Eylem AKPINAR5, Halil DEĞERTEKİN1

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 3Radyoloji Ana Bilim Dalı, 4Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, 5Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Ülseratif kolit, tromboz

Keywords : Ulcerative colitis, thrombosis


ÖZET

Ülseratif kolit inflamatuvar bir barsak hastalığıdır. Kanlı diyare, karın ağrısı, kilo kaybı gibi intestinal bulguların dışında, çeşitli ekstraintestinal komplikasyonlar klinik tabloya eşlik edebilir. Tromboembolik hadiseler ülseratif kolite eşlik edebilen nadir ekstraintestinal komplikasyonlardı r. Biz daha önceden ülseratif kolit tanısı olan, klinik tablosu akut mezenter iskemisi, pulmoner tromboemboli ve derin ven trombozu ile komplike olan bir olgu sunacağız.


ABSTRACT

Ulcerative colitis is an inflammatory bowel disease. In addition to intestinal symptoms such as bloody diarrhea, abdominal pain, and weight loss, various extraintestinal complications may be encountered. Thromboembolic events rarely complicate ulcerative colitis. Herein, we present a case of established ulcerative colitis, which was complicated with acute mesenteric ischemia, deep vein thrombosis, and pulmonary thromboembolism