TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 1

Sayfa : 27-29

Makale PDF

Nadir görülen bir kolestaz nedeni: Ampuller somatostatinoma A rare cause of cholestasis: Ampullary somatostatinoma

Serkan İPEK, Emrah ALPER, Mahmut ARABUL, Zehra AKPINAR, Fatih ASLAN, Elif SARITAŞ YÜKSEL, Sezgin VATANSEVER, Mehmet CAMCI, Süleyman GÜNAY, Belkıs ÜNSAL

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Ampuller somatostatinoma

Keywords : Ampullary somatostatinoma


ÖZET

Somatostatinomalar, nadir görülen nöroendokrin tümörlerdir. Gastrointestinal sistem somatostatinomaları, çoğunlukla pankreasta olmakla birlikte nadiren duodenumda da görülebilirler. Duodenal somatostatinomalar da özellikle periampuller alanda lokalizedirler. Nadiren klinik hormonal sendromlara neden olabilmekle beraber çoğunluğu nonfonksiyoneldir. Bu yazıda bir ampuller somatostatinoma vakasını sunduk


ABSTRACT

Somatostatinomas are rare neuroendocrine tumors. Gastrointestinal somatostatinomas are usually found in the pancreas but may also be seen in the duodenum. Duodenal somatostatinomas are especially localized in the periampullary region. Although they may occasionally lead to hormonal syndromes they are usually non-functional. In this report we present a case of ampullary somatostatinoma.