TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 1

Sayfa : 30-31

Makale PDF

Amilaz yüksekliği ile prezente olan çölyak hastası: Olgu sunumu A celiac patient presenting with hyperamylasemia: A case report

Haşim NAR, Ahmet UYANIKOĞLU, Timuçin AYDOĞAN, Necati YENİCE

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler : Amilaz yüksekliği, çölyak hastalığı

Keywords : Amylase elevation, celiac disease


ÖZET

Çölyak hastalığı (gluten enteropatisi), genetik olarak yatkın bireylerde, glutene karşı immün yanıt sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır. Amilaz çoğunlukla akut pankreatit ve tükürük bezi inflamasyonunda artar. Çölyak hastalığında amilaz yüksekliği beklenen bir durum de-ğildir. Artmış amilaz düzeyi ile prezente olan ve çölyak teşhisi konulan, diyet sonrası amilaz düzeyleri normale dönen çölyak hastası sunulmuş-tur. Hastada amilaz yüksekliğinin diyetle düzelmesi çölyak hastalığına bağlı olabileceğini düşündürmüştür.


ABSTRACT

Celiac disease, also known as gluten-sensitive enteropathy, is characterized by inflammation of the small intestinal mucosa that results from a genetically based immunologic intolerance to ingested gluten. Amylase often increases in acute pancreatitis and salivary inflammation. Amylase elevation in celiac disease is not to be expected. We report a celiac patient who presented with elevated amylase levels. Because the amylase decreased with a gluten-free diet, we believe celiac disease may have been the cause of the amylase elevation in this patient.