TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 1

Sayfa : 36-39

Makale PDF

Vena kava invazyon ve veya trombozu olan hepatosellüler karsinomada cerrahi rezeksiyon tedavisinin sonuçları Treatment outcomes of surgical resection for hepatocellular carcinoma with inferior vena cava invasion and/or thrombosis Jung H, Lee KU,

Yücel ÜSTÜNDAĞ 1 , Erkan PARLAK 2

1 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
2 Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT