TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 1

Sayfa : 42

Makale PDF

Herediter protein C eksikliği ile ilişkili portal hipertansiyona ikincil olarak gelişen multipl splenik arter anevrizmasının BT anjiyografi ile tanısı CT angiography diagnosis of multiple splenic artery aneurysms secondary to portal hypertension associated with heredi tary protein C deficiency

Aysel TÜRKVATAN 1 , Mehmet Akif TÜRKOĞLU 2 , Pınar ÖZDEMİR AKDUR1

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, 1 Radyoloji Kliniği, 2 Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT