TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 2

Sayfa : 74-77

Makale PDF

Karaciğer nakli sonrası mikofenolat mofetile bağlı kolit: Olgu sunum Colitis due to mycophenolate mofetil after liver transplantation: Case report

Zeynep Ebru ESER 1 , Serkan YARAŞ 2 , Bünyamin SARITAŞ 2 , Fehmi ATEŞ 2 , Engin ALTINTAŞ 2 , Ebru SERİNSÖZ 3 , Orhan SEZGİN2

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3 Patoloji Anabilim Dalı, Mersin

Anahtar Kelimeler : Karaciğer nakli, mikofenolat mofetil, kolit

Keywords : Liver transplantation, mycophenolate mofetil, colitis


ÖZET

Karaciğer nakli sonrası ishal sık olarak izlenmektedir. İshal gelişmesinden enfeksiyöz ajanlar ve nakil sonrası kullanılan immünsüpresif ajanlar sıklıkla sorumlu tutulmaktadır. Burada mikofenolat mofetil kullanımı sonrası ishal gelişen ve kolit saptanan bir olguyu sunacağız.


ABSTRACT

Diarrhea is seen often after liver transplantation. Infectious agents and immunosuppressive therapy are generally the responsible factors for the development of diarrhea. Here, we report a case presenting with diarrhea who was diagnosed as colitis due to mycophenolate mofetil