TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 2

Sayfa : 78-80

Makale PDF

İnek sütü proteini allerjisinden kaynaklanan hemorajik gastrit Hemorrhagic gastritis caused by cow’s milk protein allergy

Eylem SEVİNÇ 1 , Duran ARSLAN 1 , Haluk AKAR 2

Departments of 1 Pediatrics Gastroenterology, and 2 Pediatrics Allergy Erciyes University School of Medicine, Kayseri

Anahtar Kelimeler : Allerji, hemoraji, gastrit

Keywords : Allergy, hemorrhagic, gastritis


ÖZET

İnek sütü proteini allerjisi bebeklik döneminde sıklıkla görülür. İnek sütü proteini allerjisinde yüzeysel gastritten hemorajik gastrite kadar çok farklı histopatolojik tutulum olabilir. İnek sütü allerjili çocuklarda, inatçı kusma ve hematemez durumunda hemorajik gastritten şüphelenilmelidir. Endoskopi ve biyopsi tanıda önemlidir.


ABSTRACT

Cow’s milk protein allergy is frequently seen in infancy. Its findings can be diverse, including different histopathological involvement ranging from a superficial to hemorrhagic gastritis. Children presenting with resistant emesis, hematemesis and hemorrhagic gastritis should be investigated for cow’s milk allergy. Endoscopy and biopsy are important in the diagnosis.