TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 2

Sayfa : 84-85

Makale PDF

Pegile interferon alfa-2a ve ribavirin ile kronik C hepatiti tedavisi sırasında akut miyokard infarktüsü gelişen hasta: Bir olgu sunum A patient who developed acute myocardial infarction during pegylated interferon alpha-2a and ribavirin therapy for chronic hepatitis C: A case report

Nezih PİŞKİNPAŞA 1 , Yaşar SERTBAŞ 2 , Emin PİŞKİNPAŞA 3

Üsküdar Devlet Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 Dahiliye Kliniği, İstanbul İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 Dahiliye Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Kronik C hepatiti, pegile interferon, ribavirin, miyokard infarktüsü

Keywords : Chronic hepatitis C, pegylated interferon, ribavirin, myocardial infarction


ÖZET

Kronik C hepatitinin pegile interferon alfa-2a ve ribavirin ile tedavi edilimesi sırasında akut miyokard infarktüsü gelişen 60 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyoruz. Hasta, tedaviye başlandıktan iki ay sonra akut anterior miyokard infarktüsü geçirdi.Tedavinin bir ay öncesinde yapılan kardiyolojik tetkiklerde iskemik kalp hastalığı tespit edilememişti. Akut miyokard infarktüsünün ciddi bir yan etki olduğunu düşündük


ABSTRACT

We present the case of a 60-year-old male patient who developed acute myocardial infarction while undergoing pegylated interferon alpha-2a and ribavirin therapy for chronic C hepatitis. After two months of therapy, the patient experienced acute anterior myocardial infarction. No ischemic heart disease was diagnosed by cardiologic examinations one month before the initiation of the therapy. We believe his acute myocardial infarction was a serious side effect