TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 2

Sayfa : 86-87

Makale PDF

Otoimmun pankreatit pankreas karsinom riskini arttırır mı? Pankreas rezeksiyonlarının retrospektif analizi Does autoimmune pancreatitis increase the risk of pancreatic carcinoma?: A retrospective analysis of pancreatic resections

Yücel ÜSTÜNDAĞ 1 , Erkan PARLAK 2

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zonguldak
Yüksek İhtisas Hastanesi 2 Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET


ABSTRACT