TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 3

Sayfa : 123-126

Makale PDF

Özofagus skuamoz hücreli karsinomunun endoskopik submukozal diseksiyonla tedavisi: Olgu sunumu Treatment of esophageal squamous cell carcinoma by endoscopic submucosal dissection; A case report

Fatih ASLAN 1 , Emrah ALPER 1 , Cem ÇEKİÇ 1 , Zehra AKPINAR 1 , Neşe EKİNCİ 2 , Derya ARSLAN YURTLU 3 , Belkıs ÜNSAL 2

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 3 Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Endoskopik submukozal diseksiyon, ESD, özofagus kanseri

Keywords : Endoscopic submucosal dissection, ESD, esophageal cancer


ÖZET

Endoskopik submukozal diseksiyon mukozal ve submukozal lezyonların en-blok çıkarılabilmesini sağlayan, etkin ve güvenli bir yöntemdir. Son 10 yıldır Japon gastroentereloglar tarafından sık uygulanan bu yöntem, son zamanlarda batı ülkelerinde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu yazı-da endoskopik submukozal diseksiyonla başarılı olarak çıkarılan, 4 cm çapındaki özofagus skuamoz hücreli karsinom olgusunu sunuyoruz.


ABSTRACT

Endoscopic submucosal dissection is an effective and safe method that provides en bloc resection of mucosal and submucosal lesions. This method has been applied frequently by Japanese gastroenterologists in the last decade, and it has also been applied recently in western countries. In this paper, we report a case with a 4-cm in diameter lesion of esophageal squamous cell carcinoma that was successfully resected by endoscopic submucosal dissection