TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 3

Sayfa : 127-130

Makale PDF

Rektum ve sigmoid kolondaki lateral spreading tümörün endoskopik submukozal diseksiyon ile tedavisi: Olgu sunumu Treatment of laterally spreading tumor in the rectum and sigmoid colon by endoscopic submucosal dissection: A case report

Fatih ASLAN 1 , Emrah ALPER 1 , Zehra AKPINAR 1 , Neşe EKİNCİ 2 , Ali Rıza ŞEREN 3 , Melek KÜÇÜK 1 , Belkıs ÜNSAL 1

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, 3 Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Kolorektal endoskopik submukozal diseksiyon, lateral yayılımlı tümör

Keywords : Colorectal endoscopic submucosal dissection, lateral spreading tumor


ÖZET

Endoskopik submukozal diseksiyon, submukoza ve lenf nodu tutulumu olmayan, erken evre çok büyük lezyonlarda, lezyonun tek parça çıkarılabilmesini sağlayarak doğru ve kesin patolojik değerlendirilmeyi sağlayan etkin bir tedavi yöntemidir. Kolorektal endoskopik submukozal diseksiyon, kolonun anatomik özellikleri, daha uzun işlem süresi gerektirmesi ve işleme bağlı perforasyonların görülmesi nedeniyle gastrik endoskopik submukozal diseksiyon kadar sık uygulanmamaktadır. Kolorektal endoskopik submukozal diseksiyonla başarılı olarak çıkarılmış olan rektumdan başlayıp sigmoid kolona uzanan, 95x70 mm boyutlarında, “villoz adenom zemininde gelişmiş intramukozal karsinom” olgusunu sunuyoruz


ABSTRACT

Endoscopic submucosal dissection is an effective and safe method, enabling en bloc complete resection of lesions, even large early-stage gastrointestinal tumors without submucosal and lymph node involvement, providing an accurate and precise pathological examination. Due to the anatomical features of the colon, longer duration of the procedure and increased risk of perforations due to the procedure, colorectal endoscopic submucosal dissection is not as widely performed as gastric endoscopic submucosal dissection. We report a case of “intramucosal carcinoma developed on the basis of villous adenoma” measuring 95x70 mm in diameter, starting from the rectum and extending to the sigmoid colon, which was successfully resected by colorectal endoscopic submucosal dissection.