TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 12 / 3

Sayfa : 131-134

Makale PDF

Epiploik apandisit: İki olgu nedeniyle literatürün gözden geçirilmesi Epiploic appendagitis: Report of two cases and review of literatue

Nurten TÜRKEL KÜÇÜKMETİN 1 , Eser VARDARELİ 1 , Murat SARUÇ 1 , Bahattin ÇİÇEK 1 , Haluk AKMAN 2 , Güngör BOZTAŞ3 , Nurdan TÖZÜN 1

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul Acıbadem International Hospital, 2 Radyoloji Bölümü, 3 Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Primer epiploik apandisit

Keywords : Primary epiploic appendagitis


ÖZET

Biz burada akut batın tablosu gibi prezente olan iki epiploik apandisit olgusunu sunduk. Ayrıca literatür eşliğinde primer epiploik apandisitin patoloji, klinik, tanı ve tedavisini tartıştık.


ABSTRACT

We reported two patients with epiploic appendagitis presented with acute abdominal pain. Reviewing the literature, we also discussed the pathology, clinical features, diagnosis and treatment of the primary epiploic appendagitis.