TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 1

Sayfa : 28-30

Makale PDF

İntralüminal duodenal divertikül: Baryumlu grafi ve MRKP bulguları
Intraluminal duodenal diverticulum: duodenography and MRCP findings

Ebru DÜŞÜNCELİ ATMAN 1 , Gül Ayşe ERDEN 1 , Evren ÜSTÜNER 1 ,Çağlar UZUN 1 , Mehmet BEKTAŞ 2

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Radyoloji Anabilim Dalı, 2 Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : İntralüminal duodenal divertikül, manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi, MRKP

Keywords : Intraluminal duodenal diverticulum, magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP


ÖZET

Bu yazıda rekürren karın ağrısı şikayetine neden olan bir intralüminal duodenal divertikül olgusu, baryumlu grafi ve manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi görüntüleri ile birlikte sunulmaktadır. Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi ve T2 ağırlıklı görüntülerde duodenum lümenine protrüde olan, hipointens rim ile çevrili, peristaltizm ile şekli değişen sıvı intensitesinde lezyon, intralüminal duodenal divertikül için tanısaldır.


ABSTRACT

Abstract: In this case, an intraluminal duodenal diverticulum, causing recurrent abdominal pain, is presented together with the duodenography and magnetic resonance cholangiopancreatography imaging findings. On magnetic resonance cholangiopancreatography and T2-weighted images, a fluid collection protruding into the duodenal lumen surrounded by a hypointense rim, the shape of which changed with peristalsis, was considered to be diagnostic for intraluminal duodenal diverticulum.