TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 1

Sayfa :

Makale PDF

Epiteloid hemanjioendotelyoma: Nadir görülen karaciğer tümörü
Epithelioid hemangioendothelioma: A rarely seen liver tumor

Mesut SEZİKLİ1 , Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA 1 , Göktuğ ŞİRİN 1 , Süleyman TEMİZ 2 , Fatih BULUN 3 , Didem EROĞLU 3

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli

Anahtar Kelimeler : Epiteloid hemanjioendotelioma, karaciğer, ishal

Keywords : Epithelioid hemangioendothelioma, liver, diarrhea


ÖZET

Epiteloid hemanjioendotelioma, endotelial, epiteloid ve dendritik hücrelerden oluşan ve nadir görülen borderline bir tümördür. Burada ishal şikayeti ile başvurup epiteloid hemanjioendotelyoma tanısı alan 25 ya-şında kadın hasta sunulmuştur.


ABSTRACT

Epithelioid hemangioendothelioma is a rarely seen borderline tumor that consists of endothelial, epithelioid and dendritic cells. We aimed to present a 25-year-old female patient diagnosed with epithelioid hemangioendothelioma after evaluation who admitted with complaints of diarrhea.