TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 1

Sayfa : 36-37

Makale PDF

Hangi hastalar Hepatit B virüs ilişkili karaciğer nakli sonrası yapılan hepatit B aşısına en iyi yanıtı verirler? Which patients respond best to hepatitis B vaccination after a hepatitis B virus-related liver transplantation?

Yücel ÜSTÜNDAĞ

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Zongulda

Anahtar Kelimeler :


Keywords :ÖZETABSTRACT