TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 1

Sayfa : 28-30

Makale PDF

Malign melanom karaciğer metastazı: Olgu sunumu Liver metastasis of malign melanoma: A case report

Ahmet DANALIOĞLU1, Murat AKYILDIZ2, Nevzat AKSOY1, Kadir Demir1, Fatih BEŞIŞIK1, Yılmaz ÇAKALOĞLU1, Atilla ÖKTEN1

İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenterohepatoloji BD1, İç Hastalıkları ABD2

Anahtar Kelimeler : Melanom, soliter hepatomegali.

Keywords : Solitary hepatomegaly, melanoma.


ÖZET

Soliter hepatomegali fizik muayenede hepatosellüler yetmezlik ve portal hipertansiyon bulgularının olmadığı yada silik olduğu, hepatomegalinin ön planda olduğu durumları kapsamaktadır. Kliniğimize sağ üst kadranda dolgunluk ve karında ağrı yakınmaları ile başvuran ve tetkikleri sonucunda karaciğerde metastatik melanom saptanan bir olgu sunulmuştur.


ABSTRACT

Solitary hepatomegaly is a clinical setting mainly presented by enlarged liver and with no or mild findings of hepatocellular insufficiency and portal hypertension. In this paper, we presented a patient who admitted to our clinic with the complaints of abdominal pain and right upper quadrant fullness, and was consequently diagnosed as metastatic liver melanoma.