TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 2

Sayfa : 39-40

Makale PDF

Pankreas kanal duplikasyonu: Az görülen bir pankreas kanal anomalisi Pancreatic duct duplication: A rare pancreatic duct abnormality

Ahmet Tarık EMİNLER, Mustafa İhsan USLAN, Erkan PARLAK

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sakarya

Anahtar Kelimeler :

Keywords : 1. Van Hoe L, Vanbeckevoort D, Mermuys K, Van SteenbergenW. MR Cholangiopancreatography: Atlas with Cross-Sectional Imaging Correlation. 298. 2nd edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006
2. Mortele KJ, Rocha TC, Streeter JL, Taylor AJ. Multimodality Imaging of Pancreatic and Biliary Congenital Anomalies. Radiographics 2006; 26:3 720


ÖZET

Elli yedi yaşında kadın hasta 4 yıldır olan rekürren pankreatit atakları ile hastanemize başvurdu. Hastanın 15 yıldır diabetes mellitus ve 5 senedir de kronik böbrek yetmezliği öyküsü mevcut idi. Endoskopik retrograd pankreatografide (ERP) kronik pankreatite ait baş bölgesinde darlık, pankreatik kanal genişlemesi ve kanalda düzensizlikle beraber pankreasın kuyruk kısmında duplikasyon anomalisi izlendi (Resim 1, ok). Pankreas baş ve kuyruk kısmında görülebilen ana kanal duplikasyon anomalileri yaklaşık %10 oranında görülmekle beraber görüntüleme yöntemlerinde nadiren tespit edilirler. Konjenital bir anomalidir. Dorsal ve ventral pankreasın embriyojenik dönemde birleşmesi esnasında oluştuğu düşünülmektedir. Bir klinik önemi olup olmadığı net olarak bilinmemektedir (1, 2). “Bifid pankreas“ adı verilen pankreas kanalı ile beraber parankiminin de duplikasyonunu içeren anomali çok daha nadirdir. Hastamızda magnetik rezonans kolanjiopankreatografi ve bilgisayarlı tomografide “bifid pankreas” açısından yapılan incelemede uyumlu radyolojik bulgu saptanmadı (Resim 2, ok).


ABSTRACT