TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 2

Sayfa : 73-74

Makale PDF

Karaciğer enzim yüksekliğinde nadir birliktelik: Çölyak ve primer biliyer siroz Rare association in elevated liver enzymes: celiac disease and primary biliary cirrhosis

Mesut SEZİKLİ1 , Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA 1 , Göktuğ ŞİRİN 1 , Hayrünnisa SEZİKLİ 2 , Didem EROĞLU 3

Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 Biyokimya Kliniği, 3 İç Hastalıkları Kliniği, İzmit

Anahtar Kelimeler :

Keywords :


ÖZET

Karaciğer enzim yüksekliği günlük pratikte sık karşılaştığımız bir sorundur. Çölyak hastalığı ve primer biliyer siroz farklı anatomik bölge tutulumları ile seyretse de etiopatogenez benzerliği mevcuttur. Bu olgumuzda karaciğer enzim yüksekliğinin birden fazla nedeni olabileceğini belirtmek istedik.


ABSTRACT

Elevated liver enzymes is a common presentation in our daily clinical practice. Celiac disease and primary biliary cirrhosis are diseases of different organs. However, they share a similarity in pathogenesis. In this report, we aimed to show that there may be more than one cause of elevated liver enzymes in any patient.