TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 1

Sayfa : 31-33

Makale PDF

Helikobakter pylori eradikasyonu sırasında klaritromisine bağlı gelişen uzun QT sendromu Clarithromycin induced long QT syndrome during helicobacter pylori

Cem ŞAHAN1, Emre AKSAKAL2, Mustafa YAZICI2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,1, Kardiyoloji Anabilim Dalı2

Anahtar Kelimeler : Helikobakter pylori, klaritromisin, uzun QT

Keywords : Helicobacter pylori, clarithromycin, long QT


ÖZET

Uzun QT sendromu farklı nedenlere bağlı olarak gelişir. Torsade de pointes ile birlikte veya onsuz uzun QT intervaline neden olan non-antiaritmik ilaçların sayısı devamlı artmaktadır. Klaritromisin makrolid grubu bir antibiyotiktir. Helikobakter pylori (HP) eradikasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu makalede HP eradikasyonu sırasında verilen klaritromisine bağlı gelişen uzun QT sendromu olgusu sunuldu.


ABSTRACT

Long QT syndrome develops for a number of reasons.The number of non-antiarrhythmic drugs reported to induce QT interval prolongation with or without torsade de pointes continues to increase. Clarithromycin is a macrolide antibiotic being increasingly used for Helicobacter pylori eradication. In this article, we describe a patient who developed long QT prolongation syndrome after receiving clarithromycin for Helicobacter pylori eradication.