TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

Sayfa : 96-100

Makale PDF

Laparotomik ve minimal invaziv yaklaşımla cerrahi kolelitiazis tedavisinin sonuçları Results of surgical treatment of cholelithiasis by laparotomic and minimally invasive accesses

F.S. KURBANOV 1 , Y.G. ALIYEV 2 , M.A. CHINIKOV 1 , I.S. PANTELEEVA 1 , S.R. DOBROVOLSKY 1 , L.R. ALVENDOVA 1

1 Department of Hospital Surgery with the Course of Paediatric Surgery of the State Higher Education Institution of the People’s Friendship University of Russia, City of Moscow, Russian Federation
2 E. Efendiyev City Clinical Hospital No. 2, Medical Centre “International Medical Centre-2”, City of Baku, Republic of Azerbaijan

Anahtar Kelimeler : Kronik kolesistit, akut kolesistit, laparoskopik kolesistektomi, mini-laparotomi ile kolesistektomi

Keywords : Chronic cholecystitis, acute cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, cholecystectomy by mini-laparotomy accessÖZET

Bu çalışmada kolelitiazis, akut ve kronik taşlı kolesistit ve safra yolları hastalıklaının diğer karmaşık formlarını içeren 1038 hastanın cerrahi tedavi sonuçları tartışılmaktadır. Tedavide geleneksel laparotomik, laparoskopik ve minimal invaziv yaklaşım sergilenmiştir. Yazıda seçim için endikasyonların yanı sıra safra taşı hastalarında çeşitli cerrahi seçeneklerin avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır.


ABSTRACT

This article presents the results of surgical treatment of 1038 patients with cholelithiasis, acute and chronic calculous cholecystitis and other complicated forms of the disease. Traditional laparotomic, laparoscopic and minimally invasive approaches were performed. Indications for choosing access, as well as the advantages and disadvantages of various surgical options in cholelithiasis patients are discussed.