TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

Sayfa : 107-109

Makale PDF

Post-ERCP pankreatiti önlemede profilaktik pankreatik 5 Fr plastik stent yerleştirilen hastalardaki pankreatit sıklığı ve bu stentlerin 3 günün sonundaki spontan migrasyon oranı The frequency of post-ERCP pancreatitis in patients with propylactic 5F pancreatic stents and spontaneous migration rate of the stents within a 3 day period.

Zülfükar BİLGE, Selçuk DİŞİBEYAZ, Bülent ÖDEMİŞ, Erkan PARLAK, Nurgül ŞAŞMAZ

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Profilaktik pankreatik stent, pankreatit, spontan migrasyon

Keywords : Prophylactic pancreatic stents, pancreatitis, spontaneous migration


ÖZET

Giriş ve Amaç: Post endoskopik retrograd kolanjiografi pankreatitini önlemek amacıyla pankreas kanalına profilaktik stent koymak riskli kişilerde pankreatit gelişimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Profilaktik olarak yerleştirilen stentlerin bir süre sonra spontan olarak düşmesi istenilir, spontan olarak düşmeyen stentler pankreatik duktal hasara ve stentlerle ilişkili diğer komplikasyonlara yol açabileceğinden endoskopik olarak çıkartılmalıdırlar. Bu çalışmada profilaktik amaçla 5 Fr plastik, pankreatik stent yerleştirilen hastalarda stentlerin 3 günün sonundaki spontan düşme oranı ve bu hasta grubundaki pankreatit sıklığını belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem:Mayıs 2010 ve Eylül 2012 tarihleri arasında post endoskopik retrograd kolanjiografi pankreatiti profilaksisi amacıyla pankreatik stent konulan 80 hastanın bilgileri incelendi. Bu hastalardan 5 Fr pankreatik stent konulan 67 hasta çalışmaya alındı. Bulgular: Çalışmaya alınan 67 hastanın 33’ünde (%49.3) 3 günün sonunda pankreatik stentler spontan olarak düştü, proflaktik amaçla 5 Fr pankreatik stent yerleştirilen hasta grubundaki sadece 2 hastada (%3) hafif pankreatit görüldü. Sonuç:Profilaktik amaçla konulan 5 Fr plastik pankreatik stentlerin yarısı 3 günün sonunda spontan olarak migre olmaktadır. Yüksek riskli hastalarda profilaktik amaçla konulan bu stentler pankreatit gelişimi riskini önemli ölçüde azaltırlar.


ABSTRACT

Background and Aims:Pancreatic plastic stent placement to prevent post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis significantly reduces the frequency of pancreatitis in patients deemed to be high risk. Spontaneous migration of these stents is desirable and endoscopic removal is advised for stents that do not migrate due to the increased risk they pose for ductal injury and other stent related complications. In this study, we looked at the frequency of spontaneous migration of plastic stents within 3 days following placement and the occurence of post endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis in these patients. Materials and Methods:The medical records of 80 patients who received pancreatic prophylactic stents between May 2010 and September 2012 were reviewed; the records of 67 patients with 5 Fr stents were studied. Results:In 33 (49.3 %) of the 67 patients in the study group, stents spontaneously migrated to the intestinal lumen by the end of 3 days. Mild pancreatitis occured in only 2 patients (3%) with prophylactic pancreatic plastic stents. Conclusion:Almost half of 5Fr pancreatic plastic stents placed to prevent post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis migrated by the end of 3 days. The use of these stents significantly reduced the frequency of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis in high risk patients