TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

Sayfa : 113-117

Makale PDF

Groove pankreatit; farklı klinik seyir gösteren iki olgu
Groove pancreatitis; two cases with different clinical course

Mustafa YALÇIN1 , Ömer TOPALAK 1 , Özgül SAĞOL 2 , Funda OBUZ 3

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 Patoloji Anabilim Dalı, 3 Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Pankreatit, groove, tedavi

Keywords : Pancreatitis, groove, treatment


ÖZET

Groove pankreatit, groove alan olarak adlandırılan pankreas başı, duodenum ve koledok arasındaki anatomik bölgeyi etkileyen kronik segmental pankreatittir. Alkol ve sigara kullanım öyküsü olan genç erkek hastalarda sıklıkla görülmektedir. Bu yazıda kliniğimizde tanı koyarak izlediğimiz farklı klinik tablo ile seyreden iki groove pankreatitli olgu sunmaktayız. Birinci olgu; öyküsünde pankratit atakları tanımlayan, karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri olan ve üst gastrointestinal sistem endokopisinde duodenum 2. segmente geçişte darlık saptanan hastamızdı. Bu olguda pankreatiko-duodenektomi sonrası semptomlarda belirgin iyileşme oldu. İkinci olgumuzda ise karın ağrısı, kilo kaybı ve ikter şikayetleri mevcuttu. Radyolojik görüntülemede koledokta dilatasyon saptanması üzerine koledoğa biliyer stent konularak hasta alkolsüz olarak 3 ay izlendi. 3 aylık takip sonucunda hem semptomatik iyileşme, hem de bilirübin seviyelerinde normalizasyon elde edildi. Daha sonrasında biliyer stent çıkarılarak izleme alındığında 3 aylık periyotta klinik ve laboratuvar olarak nüks saptanmadı. Bu iki olguda olduğu gibi groove pankreatit tedavisi hastanın klinik ve tutulum yerinin farklılığına göre değişmektedir. Alkol ve sigara kullanım öyküsü olan 40-50 yaş erkek hastalarda kronik pankreatitin bir formu olan groove pankreatit akılda tutulmalıdır.


ABSTRACT

Groove pancreatitis is a rare chronic segmental pancreatitis affecting the groove area of the pancreas (anatomical region between the head of the pancreas, duodenum, and common bile duct). It’s often seen in middle-aged males with histories of heavy alcohol and nicotine use. In this report, we present two cases of groove pancreatitis that were diagnosed and followed in our clinic, each with a different clinical course. In the first case, a patient presented with episodic pancreatitis, abdominal pain, nausea and vomiting. A diagnosis of stenosis in the transition from the first to second segment of the duodenum was made using upper gastrointestinal endoscopy. A significant improvement in symptoms occurred after the patient underwent a Whipple procedure (pancreaticoduodenectomy). In the second case, a patient complained of abdominal pain, weight loss and jaundice. Radiologic imaging showed dilatation of the common bile duct. A biliary stent was placed in the common bile duct and the patient was followed for three months; during this time, the patient refrained from alcohol use, bilirubin levels returned to normal and the patient remained asymptomatic. The biliary stent was then removed and no further clinical or laboratory recurrence was observed after the three-month period. These cases demonstrate that groove pancreatitis treatment varies according to a patient’s clinical indications and the location of involvement. Groove pancreatitis, a rare form of chronic pancreatitis, should be considered in male patients between the ages of 30 to 50 years old, who present with a history of heavy alcohol and cigarette use.