TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

Sayfa : 118-121

Makale PDF

Ankilozan spondilit nedeniyle adalimumab kullanan bir hastada paradoksal olarak gelişen Crohn hastalığı The development of Crohn’s disease, a paradoxical side effect in a patient who used adalimumab for the treatment of ankylosing spondylitis

Serkan İPEK, Cem ÇEKİÇ, Emrah ALPER, Zehra AKPINAR, Hakan ÇAMYAR, Mustafa KARTAL, Belkıs ÜNSAL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler : Paradoksal Crohn hastalığ


Keywords : Paradoxical Crohn’s diseaseÖZET

Anti-tümör nekrozis faktör ajanlar, romatizmal hastalıklar ve inflamatuvar barsak hastalığı gibi farklı inflamatuvar durumlarda yüksek oranda etkili ilaçlardır. Bu ajanlara bağlı olarak gelişen paradoksal yan etkilerle ilgili son yıllarda, çoğu vaka bildirimi şeklinde olan yayınlar mevcuttur. Anti-tümör nekrozis faktör ajanların en sık kullanıldığı romatizmal hastalıklardan birisi de ankilozan spondilittir. Biz bu yazıda adalimumab kullanan ankilozan spondilitli bir hastada paradoksal olarak gelişen Crohn hastalığını sunmayı amaçladık


ABSTRACT

Anti-tumor necrosis factor agents are highly effective drugs for inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis and inflammatory bowel disease. Paradoxical side effects related with these agents have been reported in recent years, primarily as case reports. Ankylosing spondylitis is one of the rheumatoid diseases treated with adalimumab, a tumor necrosis factor inhibiting anti-inflammatory drug. In this report we describe the case of a patient with ankylosing spondylitis who developed Crohn’s disease, a paradoxical side effect in the use of adalimumab.