TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 1

Sayfa : 34-36

Makale PDF

Kriptik miller tüberküloz Cryptic miliary tuberculosis

Macit SANDIKÇI1, Bahri ABAYLI1, Derya GÜMÜRDÜLÜ2, Serkan YARAŞ3, Fatih Y. IŞIKSAL1, Murat ÖKSÜZ1, Fatih KOÇAK1, Melek ERGİN2

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.1, Patoloji2, Dahiliye3 Anabilim Dalları, Adana

Anahtar Kelimeler : Milier tüberkiloz

Keywords : Miliary tuberculosis


ÖZET

51 yaşında, erkek hasta, yaygın lenfadenopatiler, ateş, kilo kaybı, gece terlemesi yakınması ile kliniğimize kabul edildi.Yapılan incelemede hasta, kriptik milier tuberküloz olarak kabül edildi ve tedavisine başlanıldı. Kriptik Milier Tüberkülozda; hafif şiddetli klinik bulgular, uzun süreli hastalık ile birlikte, zayıflamış histolojik yanıt vardır. Klinik olarak etyolojisi bilinmeyen, ateş, negatif tüberkülün testi ve normal P-A akciğer grafisi ile kendini gösterir.


ABSTRACT

51 years old, male patient, applied to our clinic with common LAPs, fever, losing weight and night sweating complains. The patient diagnosed as miliary cryptic tuberculosis with clinical and labaratory investigations. There are mild clinical findigs, decreased histologicslly response with long lasting disease in cryptic milier tuberculosis and clinically, there are fever with unknown etioloy, negative tuberculin test and normal lung graphy.