TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 13 / 3

Sayfa : 122-124

Makale PDF

Crohn hastalığını taklit eden Salmonella ileti Salmonella ileitis that mimicks Crohn’s disease

Enver ÜÇBİLEK 1 ,Tülin DOĞANER 2 , Mahmut Bakır KOYUNCU 2 , Engin ALTINTAŞ 1 , Orhan SEZGİN 1

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

Anahtar Kelimeler : Salmonella, terminal ileit, hematokezy

Keywords : Salmonella, terminel ileitis, hematochesia


ÖZET

Salmonellozis gastrointestinal sistemi tutan enfeksiyöz bir hastalıktır. Özellikle nontifoidal Salmonella terminal ileuma yerleşir ve burada enfeksiyona yol açar. Salmonella enfeksiyonuna bağlı alt gastrointestinal kanama görülebilmektedir. Biz de hematokezya ile başvuran, Crohn hastalığını taklit ederek tanıyı güçleştiren, siprofloksasin tedavisi ile tam olarak düzelen Salmonella olgumuzu ultrasonografik ve endoskopi görüntüleri ile sunuyoruz.


ABSTRACT

Salmonellosis is an infectious disease of the gastrointestinal tract. The non-typhoidal serotype of Salmonella infects the terminal ileum, making diagnosis difficult due to its resemblance to Crohn’s disease. Lower gastrointestinal bleeding can be attributed to Salmonella infection. In this case, we report of a patient who presented with hematochezia. The patient recovered completely following a course of ciprofloxacin treatment. This case report is presented with ultrasonographic and endoscopic images.