TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 1

Sayfa : 23-26

Makale PDF

Paroksismal nokturnal hemoglobinüride manyetik rezonans portografi bulguları MR portography findings in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKÇU, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Paroksismal nokturnal hemoglobinüri, manyetik rezonans görüntüleme, portal ven trombozu, hepatik ven

Keywords : Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, magnetic resonance imaging, portal vein thrombosis, hepatic vein


ÖZET

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) nadir görülen, akkiz bir hematopoetik kök hücre hastalığıdır. İntravasküler hemoliz, kemik iliği yetmezliği ve venöz trombozise eğilim söz konusu olup farklı klinik tablolar ile karşımıza çıkabilir. Hayatı tehdit edebilecek venöz trombozis ataklarının tanısında ve takibinde radyolojik görüntüleme yöntemleri önem kazanmaktadır. Manyetik rezonans portografi günümüzde paroksismal nokturnal hemoglobinüri hastalarında abdominal venöz trombozis taramasında ve takibinde sıklıkla kullanılmakta olup böbrekteki hemosiderin birikimini de ortaya koyabilmektedir.


ABSTRACT

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria is a rare acquired hematopoetic stem cell disorder. It encompasses chronic intravascular hemolysis, bone marrow insufficiency, and recurrent venous thrombotic episodes. Patients may present with various clinical symptoms. Imaging studies are required for an adequate and prompt diagnosis of life threatening venous thrombosis episodes. Magnetic resonance portography is frequently used for the diagnosis and follow up of intraabdominal venous thrombosis in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, and it also illustrates the hemosiderin deposition in the renal cortex.