TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 1

Sayfa : 27-29

Makale PDF

Hepatosellüler karsinomun duodenal invazyonuna bağlı gelişen üst gastrointestinal kanamanın transkateter arteryel embolizasyon ile başarılı tedavisi Successful treatment with transcatheter arterial embolization for upper gastrointestinal bleeding due to duodenal invasion of hepatocellular carcinoma

Elvan Işık ERDOĞAN 1 , Çiğdem ALTINEL 1 , Fatih TEKİN 1 , Halil BOZKAYA 2 , Mustafa HARMAN 2 , Zeki KARASU 1 , Ömer ÖZÜTEMİZ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler : Hepatosellüler karsinom, duodenal invazyon, gastrointestinal sistem kanaması, transkateter arteryel embolizasyon

Keywords : Hepatocellular carcinoma, duodenal invasion, gastrointestinal system bleeding, transcatheter arterial embolization


ÖZET

Hepatosellüler karsinomun duodenal invazyonuna bağlı gelişen gastrointestinal kanama oldukça nadir görülen bir durumdur. Bu yazıda duodenal invazyon gösteren hepatosellüler karsinoma bağlı gelişen şiddetli üst gastrointestinal kanama ile başvuran 69 yaşında kadın olgu sunulmaktadır. Transkateter arteryel embolizasyon ile kanama durdurulmuş-tur. Üst gastrointestinal kanama ile başvuran sirotik olgularda, nadir görülse de hepatosellüler karsinomun duodenum invazyonu ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Hepatosellüler karsinomun duodenum invazyonuna bağlı gelişen kanamayı durdurmakta transkateter arteryel embolizasyon etkin bir yöntemdir.


ABSTRACT

Gastrointestinal bleeding due to duodenal invasion of hepatocellular carcinoma is an extremely rare condition. Herein we report a case of 69-year-old woman who presented with massive upper gastrointestinal bleeding due to duodenal invasion of hepatocellular carcinoma. Transcatheter arterial embolization was effective in stopping the bleeding. Although it is rare, duodenal invasion of hepatocellular carcinoma should be considerd in the differential diagnosis of cirrhotic patients with upper gastrointestinal bleeding. Transcatheter arterial embolization is an effective method to stop bleeding due to the duodenal invasion of hepatocellular carcinoma.