TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 1

Sayfa : 30-33

Makale PDF

Crohn hastalığı seyrinde görülen Pemfigus foliaseus olgusu A case report: A pemphigus foliaceus case seen in the course ofCrohn’s disease

Seyit UYAR 1 , Ferda AKBAY HARMANDAR 2 , Gizem ZORLU 1 , Gülşah FİDAN 1 , Bayram YEŞİL 1 , Yasin ŞAHİNTÜRK 1 , Filiz YÜCEL 3 , Ayhan Hilmi ÇEKİN 2

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 İç Hastalıkları Kliniği, 2 Gastroenteroloji Kliniği, 3 Dermatoloji Kliniği, Antalya

Anahtar Kelimeler : Crohn hastalığı, otoimmün büllöz hastalıklar, Pemfigus foliaseus

Keywords : rohn’s disease, autoimmune bullous disease, Pemphigus foliaceus


ÖZET

İnflamatuvar barsak hastalıkları seyrinde hastalığın aktivitesi ile ilişkili olabilen ya da olmayan çeşitli barsak dışı tutulumlar görülebilmektedir. Bu lezyonların bir kısmı kesin olarak bilinmekte, bir kısmı ise vaka takdimi şeklinde literatürde sunulmaktadır ve bunların görülme oranları ile ilgili rakamlar değişiklik göstermektedir. Otoimmün büllöz hastalıklar da inflamatuvar barsak hastalıkları seyrinde nadir olarak görülebilen, bir kısmının birlikteliği net olarak ispatlanmamış hastalıklardır. Daha önceden Crohn hastalığı tanısı olan ve medikal tedavi ile remisyonda seyrederken, enterovezikal fistül nedeniyle opere edilen ve sonrasında vücudunda büllöz lezyonları ortaya çıkan hasta hastanemiz gastroenteroloji servisine yatırıldı. Yapılan tetkikler sonrasında Pemfigus foliaseus olarak tanı alan olgu uygulanan tedaviye cevap verdi ve lezyonları geriledi. Literatürde daha önce gösterilmeyen Crohn hastalığı seyrinde görülen Pemfigus foliaseus vakası bizim olgumuzda beraber görülmüştür.


ABSTRACT

Various extraintestinal findings, which may or may not be associated with disease activity, can be seen in the course of inflammatory bowel diseases. Some of these lesions are absolutely known while a few are reported in the literature as case reports; the exact ratio of the lesions vary. Autoimmune bullous diseases are rarely seen in the course of inflammatory bowel diseases. Herein, we report on a case of a Crohn’s diesease patient, in remission using oral mesalazine, who was operated on for an enterovezical fistula. Bullous lesions arose after the operation, noted by an intern on our gastroenterology service. After investigation, he diagnosed the lesions as pemphigus foliaceus. The patient responded to treatment and the lesions ceased. A pemphigus foliaceus case together with crohn’s disease, as reported in our case, has not yet been described in the literature.