TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 1

Sayfa : 24-27

Makale PDF

“Walled-off“ pankreatik nekrozun pankreas kanalı aracılığı İle endoskopik drenajı: Olgu Sunumu Endoscopic drainage of walled-off pancreatic necrosis through the pancreatic duct: A case report

Nuretdin SUNA, Bülent ÖDEMİŞ, Ufuk Barış KUZU, Erkin ÖZTAŞ, İsmail TAŞKIRAN, Serkan TORUN, Ertuğrul KAYAÇETİN

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : “Walled-off” pankreatik nekroz, endoskopik drenajı

Keywords : Walled-off pancreatic necrosis, endoscopic drainage


ÖZET

“Walled-off” pankreatik nekroz şiddetli akut pankreatitin yaşamı tehdit eden komplikasyonlarından biridir. Enfekte ve/veya semptomatik nekroz varlığında girişim gerektirmektedir. Geleneksel tedavi yaklaşımı olan açık nekrozektomi yöntemi yüksek morbidite ve mortalite riski taşı-maktadır. Endoskopik nekrozektomi son yıllarda yapılan ve açık cerrahi nekrozektomiye kıyasla daha az morbidite ve mortaliteye sahip bir yöntemdir. Endoskopik drenajda genellikle transgastrik veya transduodenal trakt kullanılmaktadır. Önceki çalışmalarda transpapiller yaklaşımın tedavi için yeterli olmadığı bildirilmiştir. Bu yazıda akut nekrotizan pankreatit sonrası pankreas kuyruk kesiminde Walled-off pancreatik nekroz gelişen hastada pankreas kanalı aracılığı ile endoskopik drenajı sağlanan bir olguyu sunuyoruz.


ABSTRACT

Walled-off pancreatic necrosis is one of the life-threatening complications seen in acute pancreatitis. Walled-off pancreatic necrosis requires intervention in the presence of infectious and/or symptomatic necrosis. Surgical necrosectomy, the conventional treatment approach, has a high risk of morbidity and mortality. Endoscopic necrosectomy is a recently applied method that has fewer morbidity and mortality rates than the open surgical method. The transgastric or transduodenal tract is usually used in the endoscopic drainage. Previous reports in the literature show that a transpapillary approach is insufficient for treatment. In this report, we present a patient who developed walled-off pancreatic necrosis in the pancreatic tail segment after necrotizing pancreatitis and underwent endoscopic drainage through the pancreatic duct.