TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 / 1

Sayfa : 37-38

Makale PDF

UZMAN GÖRÜŞÜ
Kolorektal Kanser: Karsinogenezden prognoz belirlemeye yeni belirteçler

Erdem GÖKER

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı