TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 1

Sayfa : 44-45

Makale PDF

Serrated polipozis sendromunun prevalansı ve bunun eşzamanlı ileri adenom ve yaşam tarzı ile ilişkisi Toyoshima N, et al. Prevalence of serrated polyposis syndrome and its association with synchronous advanced adenoma and lifestyle. Molecular and Clinical Oncology 2015; 3: 69-72.

 

 

Anahtar Kelimeler :  

Keywords :ÖZET

 


ABSTRACT