TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 2

Sayfa : 48-49

Makale PDF

Duodenal Crohn hastalığı Duodenal Crohn disease

Ahmet UYANIKOĞLU 1 , Filiz AKYÜZ 2 , Fatih ERMİŞ 3 , Güngör BOZTAŞ 2

1 Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Şanlıurfa
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
3 Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Düzce

Anahtar Kelimeler :  


Keywords :  ÖZET

Crohn hastalığı ağızdan anüse tüm gastrointestinal sistemi tutabilir. Genellikle ileokolonik tutulum görülür. İleum ve kolon dışı tutulum sıklığı %5’in altındadır. Burada duodenal tutulumlu Crohn hastalığının gastroskopi ve kolonoskopi görüntüleri sunulmuştur. 46 yaşında erkek hasta karın ağrısı, halsizlik şikayeti ile müracaat etti. Yaklaşık 5 yıldır ara ara mide ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik şikayetleri olan hastanın şikayetlerini proton pompa inhibitörleri düzeltmiyormuş. En son müracaatında C-reaktif protein (CRP):7, sedimantasyon: 40 mm/saat saptanan hasta ileri tetkik için yatırıldı. Hastanın fizik muayenesinde özellik saptanmadı. Laboratuvar bulgularında hemogram normal, albümin 2.38 g/dl, CRP: 10, sedimantasyon: 50 mm/h saptandı. Dışkı mikroskopisinde bol yağ asidi saptandı, eritrosit ve lökosit yoktu. Gastroskopisinde antrumun her tarafına dağılmış zeminden kabarık erozyonlar, bulbus ve duodenumda kaldırım taşı şeklinde polipoid oluşumlar saptandı (Resim 1). Kolonoskopisinde terminal ileumda lineer ülserler, terminal ileum ağzında ülserler, normal kolon, internal hemoroid saptandı (Resim 2). Bu bulgularla Crohn hastalığı düşünülen hastaya metilprednisolon 32 mg/gün oral, azatioprin 100 mg/gün oral, lansoprazol 30m/gün başlandı. Hastanın yakınmaları ve akut faz reaktanları geriledi. Metilprednisolon haftada 4 mg azaltılarak kesilmesi planlanarak poliklinik takibine alındı.


ABSTRACT