TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 2

Sayfa : 50-55

Makale PDF

Serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeylerinin aksiyal tutulumu olan inflamatuvar barsak hastalığını predikte etmedeki değeri The value of serum neutrophil gelatinase associated lipocalin levels in predicting the inflammatory bowel disease patients with axial involvement.

Hakan DEMİRDAĞ 1 ,Duygu KURTULUŞ 2 , Kamil ÖZDİL 1 , Hacı Mehmet SÖKMEN 1

Departments of 1 Gastroenterology and 2 Physical Therapy and Rehabilitation, Ümraniye Training And Education Hospital, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin, inflamatuvar barsak hastalığı, aksiyal eklem, aksiyal tutulum

Keywords : Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, inflammatory bowel disease, axial joint, axial involvement


ÖZET

Giriş ve Amaç: Biz, aksiyal tutulumu olan inflamatuvar barsak hastalarının serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeylerinin, aksiyal tutulumu olmayan inflamatuvar barsak hastaları ve sağlıklı kontrollerin serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeylerinden daha yüksek olacağı hipotezini ileri sürdük. Böylelikle, nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin değerinin aksiyal tutulumu olan inflamatuvar barsak hastalığını predikte etmedeki değerini ortaya koymaya çalıştık.


ABSTRACT

Background and Aims: We hypothesized that serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels in inflammatory bowel disease patients with axial involvement would be higher than serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels in both an inflammatory bowel disease patients group without axial involvement and in healthy controls. We therefore attempted to demonstrate the value of using neutrophil gelatinase-associated lipocalin levels to predict inflammatory bowel disease patients with axial involvement.