TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 2

Sayfa : 56-59

Makale PDF

Karaciğerde fokal nodüler hiperplazi saptanan hastalarda hemanjiom sıklığı Prevalence of hemangioma in patients with focal nodular hyperplasia and hemangioma

Nuray HALİLOĞLU, Esra ÖZKAVUKCU, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler : Fokal nodüler hiperplazi, hemanjiom, karaciğe

Keywords : Focal nodular hyperplasia, hemangioma, liver


ÖZET

Giriş ve Amaç: Fokal nodüler hiperplazi ve hemanjiom karaciğerin en sık görülen benign tümörleridir. Bu çalışmada amacımız dinamik karaciğer manyetik rezonans görüntülemede fokal nodüler hiperplazi saptanan hastalarda hemanjiom sıklığını araştırmaktır. Böylece özellikle multipl hipervasküler lezyonu olan hastalarda gereksiz incelemelerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.


ABSTRACT

Background and Aims:Focal nodular hyperplasia and hemangioma are the most common benign tumors of the liver. Our aim was to investigate the prevalence of hemangiomas in focal nodular hyperplasia patients who underwent dynamic magnetic resonance imaging in our department. We also aimed to avoid further unnecessary evaluation in patients with multiple hypervascular lesions