TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 2

Sayfa : 72-74

Makale PDF

Solda chilaiditi: Nadir bir vaka sunumu
Left-sided chilaiditi: A rare case report

Ahmet Burak TOROS 1 , Beşir KESİCİ 2 , Barbaros ERDOĞAN 3 , Koray ARISOY 4

Departments of 1 Gastroenterohepatology, 3 Radiologyand 4 General Surgery, Medistate Kavacık Hospital, Istanbul
2 Department of Gastroenterohepatology, Bahcesehir University, School of Medicine, Istanbul

Anahtar Kelimeler : Non-Chilaiditi işareti, kalın barsak interpozisyonu

Keywords : Non-Chilaiditi sign, colonic interposition


ÖZET

Chilaiditi sendromu; kalın barsağın karaciğer ve diyafram arasına girmesinin radyolojik olarak görülmesi şeklindeki ‘’Chilaiditi işareti’’ ile tanınan bir tıbbi durumdur. Burada, benzer interpozisyonun sağda değil de solda olduğu bir vakayı naklediyoruz. Dalağın arka ve üzerine konumlanan kalın barsağın splenik köşesine, yapısal olarak normal olan dalağın basısı sonucunda kronik kabızlık gelişmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu; solda oluşan, Chilaiditi benzeri kolonik interpozisyonun; literatürde bildirilen nadir örneklerindendir.


ABSTRACT

Chilaiditi’s syndrome refers to a medical condition in which Chilaiditi’s sign is present - a radiological observation of a colonic interposition between the liver and the diaphragm. The syndrome is associated with other clinical symptoms. Here we report a case that is similar to Chilaiditi’s syndromme but appeared on the left side. The splenic flexure was compressed by a normal spleen due to the malposition of the colon, located above and behind the spleen, which caused chronic constipation. To our knowledge, this is one of a few case reports of a left-sided, Chialiditi-like, colonic interposition syndrome reported in the literature.