TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 2

Sayfa : 83-85

Makale PDF

Asitin nadir bir komplikasyonu: umblikal hernide spontan fistül gelişimi A rare complication of ascides: umblical hernia complicated by spontaneous fistula

Serkan BORAZAN, Adil COŞKUN, M. Hadi YAŞA

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Aydın

Anahtar Kelimeler : Siroz, asit, umblikal herni, fistül

Keywords : Cirrhosis, ascites, umbilical hernia, fistula


ÖZET

Sirotik hastalarda dekompansasyonun önemli bir göstergesi olan asit, mortaliteyi arttıran en önemli faktörlerden birisidir. Asitli hastalarda sıklıkla umblikal herni gelişmektedir. Umblikal herni gelişmiş sirotik hastalarda mortal seyredebilen komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu nedenle umblikal herni gelişmiş asitli hastalar yakın takibe alınmalı, özellikle spontan fistül ve rüptür gibi mortal seyredebilen komplikasyonların gelişebileceği düşünülerek uygun zamanda umblikal hernileri tedavi edilmelidir. Bu makalede spontan fistül gelişmiş asitli sirotik bir vaka sunularak bu konudaki literatür gözden geçirilmiştir


ABSTRACT

Ascites is one important factor that increases mortality and predicts decompensation in patients with cirrhosis. Umbilical hernia often develops in ascitic patients. Mortal complications may be seen in cirrhotic patients with umbilical hernia. Therefore, ascitic patients with umbilical hernia should be followed closely; umbilical hernias should be treated due to mortal complications such as spontaneous rupture or fistula. In this article, a case of a cirrhotic patient with ascites is reported and a review of the literature on this topic is presented