TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 3

Sayfa : 117-119

Makale PDF

Apikal darlık, koledoğun bulbusa ektopik açılımı ve koledokogastrik fistül birlikteliği: olgu Sunumu Apical stenosis, ectopic opening of choledochus to duodenal bulb and choledochogastric fistulae togetherness: a case report

Nuretdin SUNA1, Selçuk DİŞİBEYAZ1, Ufuk Barış KUZU1, Fatih SAYGILI1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Erkin ÖZTAŞ1, Erkan PARLAK2

1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara,
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sakarya

Anahtar Kelimeler : Apikal darlık, ektopik biliyer açılım, koledokogastrik fistül

Keywords : Apical stenosis, ectopic biliary opening, choledochogastric fistulae


ÖZET

Normalde ampulla vateri duodenum ikinci kıtasının posteromedial duvarında yer alır. Koledok ise duodenum ikinci kıtasının medial duvarı boyunca aşağıya doğru seyrederek buraya açılır. Koledoğun duodenum üçüncü ve dördüncü kıtasına veya daha proksimalde mideye, pilora ve bulbusa ektopik açılımı olabilmektedir. Safra yollarının mideye ektopik açılımı çok nadir görülmektedir. Mideye açılım en sık korpusa daha az sıklıkla antruma olmaktadır ve çoğunluğunda çift koledok bulunmaktadır. Bu yazıda apikal darlığı, koledoğun bulbusa ektopik açılımı ve koledokogastrik fistülü bulunan olguyu sunuyoruz.


ABSTRACT

Normal localization for papilla of Vateri are commonly on the posterior wall in the second portion of duodenum, and choledochus lies down adjacent to the medial wall of the second portion of the duodenum, and opens into duodenum via papilla of Vateri. Choledochus can have proximal (stomach, pylorus and duodenal bulb) or distal (third or fourth portion of duodenum) ectopic openings beside this normal localisation. Ectopic opening of the biliary system into the stomach is quite rare. The most common site for gastric ectopic opening is the corpus and more rarely the antrum; in most cases there are double common bile ducts. Here we report a case with apical stenosis, ectopic opening of choledochus to duodenal bulb, and choledochogastric fistulae.