TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 3

Sayfa : 126-127

Makale PDF

Kolonda saplı polibi taklit eden lipom: olgu sunumu Lipoma in the colon mimicking pedincule polyp: a case report

Muhammet Yener AKPINAR1, İlyas TENLİK1, Erkin ÖZTAŞ1, Neslihan İnci ZENGİN2, Vedat ERKAN1, Ertuğrul KAYAÇETİN1

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, 2Patoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler : Lipom, polip

Keywords : Lipoma, polyp


ÖZET

Gastrointestinal lipomlar en sık kolonda yerleşir. Sıklıkla submukozadan köken alan bu lezyonlar çapları 3 cm’i geçince ağrı, kanama veya kabızlığa neden olabilir. Büyük lipomlarda tedavi endikasyonu vardır, ancak endoskopik yöntemler komplikasyon riskinin fazla olmasından dolayı tercih edilmez.


ABSTRACT

Gastrointestinal lipomas are frequently found in the colon, and are usually derived from the submucosal layer. Pain, bleeding and constipation can be seen and must be treated in lesions greater than 3 cm. However, endoscopical methods are not preferred due to increased complication rates