TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 14 / 3

Sayfa : 132-133

Makale PDF

Skuamoz hücreli akciğer kanserinin jejunum metastazı: olgu sunumu Jejunum metastasis of squamous cell lung carcinoma: a case report

Muhammet Yener AKPINAR, İlyas TENLİK, Zeliha SIRTAŞ, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Mahmut YÜKSEL, Ertuğrul KAYAÇETİN

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler : Akciğer kanseri, jejunum, metastaz

Keywords : Lung cancer, jejunum, metastasis


ÖZET

İntestinal sistem kanserlerin metastaz yapma bölgeleri içinde genelde son sıralarda yer alır. Akciğer kanseri sıklıkla karaciğer, adrenal gland, beyin ve kemik gibi organlara metastaz yapar, intestinal tutulum ise nadirdir. Metastazlar genellikle perforasyon, ileus veya invajinasyonla kendilerini belli ederler. Bu hastaların prognozları genellikle kötüdü


ABSTRACT

The intestinal system is a rare location for lung cancer metastasies. Primary metastatic regions are the liver, adrenal gland, brain and bone. Hovewer, metastasis in the intestinal system generally presents as perforation, ileus and invagination, and is associated with poor prognosis