TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 1

Sayfa : 31-33

Makale PDF

Gastrointestinal lenfanjiomalar malignite habercisi olabilir mi? Could gastrointestinal lymphangioma be precursor of malignancy?

Sebahat BAŞYİĞİT, Ferdane SAPMAZ, Metin UZMAN, Yaşar NAZLIGÜL

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler : Gastrointestinal lenfanjioma, malignite, intestinal

Keywords : Lymphangioma, malign, intestinal


ÖZET

Lenfanjiomalar, lenfatik kanalların dilatasyonu ile karakterize nadir görülen benign tümörlerdir. İnce barsak lenfanjiomaları çok nadir görülen olgulardır ve genellikle asemptomatik olmakla beraber obstrüksiyon veya kanama bulguları ile başvurabilirler. Lenfanjioma patogenezinde, lenfatik kanalların konjenital, travmatik veya inflamatuvar dejenarasyonuna sekonder proliferasyonun veya lenfatik obtrüksiyona sekonder lenfatik kanallarda dilatasyonun rol oynadığı düşünülmektedir. Tümörlerin lenfanjioma gelişimine katkısı olduğuna dair kesin bir veri yoktur. Biz bu vakada, gastrik karsinoma ile birlikte bulunan duodenal lenfanjioma vakası bildirdik.


ABSTRACT

Lymphangioma is a rare benign tumor characterized by dilatation of the lymphatic channels. Lymphangiomas are very rare in small intestine. Although usually asymphtomatic, they can present with obstruction or hemorrhage. In lymphangioma pathogenesis, it is thought to be responsible that congenital lymphatic channel proliferation secondary to traumatic and inflammatory degeneration or lymphatic obstruction secondary to dilated lymphatic channels. There is no conclusive evidence that tumors contribute to the development of lymphangioma. Here in we report a case of duodenal lymphangioma found with gastric carcinoma.