TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 1

Sayfa : 34-36

Makale PDF

Akut inferior myokard infarktüsü ile komplike olan akut pankreatit vakası A case of acute pancreatitis complicated by acute inferior myocardial infarction

Hasan ERGENÇ1, Ahmet Tarık EMİNLER2, Ahmet NALBANT1, Sabiye SEVİNÇ3, Savaş SİPAHİ4, Erkan PARLAK2

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1İç Hastalıkları Kliniği, 2Gastroenteroloji Kliniği, 3Kardiyoloji Kliniği, 4Nefroloji Kliniği, Sakarya

Anahtar Kelimeler : Akut pankreatit, ST elevasyonu, akut inferior myokard enfarktüsü

Keywords : Acute pancreatitis, ST elevation, acute inferior myocardial infarction


ÖZET

Akut pankreatit, pankreas parankiminin inflamatuvar bir hastalığıdır. Klinik prezentasyona göre hafif (ödematöz) ve şiddetli (nekrotizan) pankreatit olarak iki gruba ayrılmaktadır. En sık etyolojik nedenler safra taşı ve alkoldür. Akut pankreatit hastalarının klinik prezentasyonu çok farklı şekillerde olabilir. Biz burada 8 saattir devam eden epigastrik bölgede belirgin olmakla beraber sırta vuran karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran, akut inferior myokard infarktüsü ile komplike olmuş akut pankreatit vakasını sunmayı amaçladık.


ABSTRACT

Acute pancreatitis is an inflammatory disease of the pancreatic parenchyma. It is divided into two groups as mild (edematous) and severe (necrotizing) pancreatitis according to clinical presentation. Cholelithiasis and alcohol are the most frequent etiologic factors. Clinical presentation of patients with acute pancreatitis can be in many different ways. Here we present an acute pancreatitis case complicated with acute inferior myocardial infarct, who applied to emergency service with stomach ache influencing the back that is clear in the epigastric area for 8 hours