TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 41-44

Makale PDF

Fulminan karaciğer yetmezliği ile seyreden viral hepatitli olguların değerlendirilmesi Evaluation of patients with viral hepatitis progressing to fulminant hepatic failure

Şemsi Nur KARABELA, Sevtap GÜRSOY, Bülent DURDU, Mehmet BAKAR, Kadriye KART YAŞAR

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler : Viral hepatit, fulminan, hepatik yetmezlik

Keywords : Viral hepatitis, fulminant, hepatic failure


ÖZET

Giriş ve Amaç: Fulminan karaciğer yetmezliği, karaciğer fonksiyonları normal olan kişilerde sentez fonksiyonlarının aniden bozulduğu ve ensefalopati ile seyreden ciddi ve akut karaciğer hasarı olup ülkemizdeki olgularda en sık sebep viral hepatitlerdir. Bu çalışmada, kliniğimizde iz- lediğimiz viral hepatitli olgular içinde fulminan seyir gösteren olgular irdelenmiştir.


ABSTRACT

Background and Aims: Fulminant hepatic failure, a severe and acute hepatic injury that manifests as a sudden impairment of hepatic synthetic functions and progresses accompanied with encephalopathy in patients with normal hepatic functions, is most commonly caused by viral hepatitis in Turkey. This study analyzed patients with a fulminant clinical course of viral hepatitis followed up in our clinic.