TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 50-53

Makale PDF

SULT1A1 R213H gen polimorfizmi ile mide kanseri arasındaki ilişki Relationship between gastric cancer and SULT1A1 R213H gene polymorphism

Sevim KARAKAŞ ÇELİK1, Nurcan ARAS ATEŞ2, Badel ARSLAN MAMUR2, Mehmet Özgür TÜRKMENOĞLU3

Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Zonguldak
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mersin

Anahtar Kelimeler : SULT1A1, polimorfizm, mide kanseri, sülfotransferaz, faz II

Keywords :ÖZET

Giriş ve Amaç: Ülkemizde gastrointestinal sistem kanserleri, akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanserlerden birisidir. Mide kanseri ise gastrointestinal sistem kanserlerinin en sık rastlanılan tümörüdür. Yapılan çalışmalar, ksenobiyotik metabolizmasından sorumlu genlerdeki polimorfizmlerin bireylerin kanser riskini değiştirebileceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Sülfotransferazlar, ksenobiyotik metabolize eden enzim grubunda bulunmakta olup, bu enzim grubu endojen ve eksojen kimyasalların detoksifikasyonu ve biyoaktivasyonunda rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada SULT1A1 gen polimorfizmi ile mide kanseri arasında ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.


ABSTRACT

Background and Aims: After lung cancer, gastrointestinal cancer is one of the most common cancers in our country. Gastric cancer is the most common gastrointestinal cancer. Recent studies have been focused on polymorphisms in genes responsible for xenobiotic metabolism that may alter the risk of cancer. Sulfotransferases are in the group of xenobiotic metabolizing enzymes involved in the bioactivation and detoxification of endogenous and exogenous chemicals. In this study, we aimed to investigate the relationship between SULT1A1 gene polymorphisms and gastric cancer.