TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 54-58

Makale PDF

Hepatosellüler karsinomlu olguların klinik olarak değerlendirilmesi Clinical evaluation of hepatocellular carcinoma cases

Banu Demet ÇOŞKUN1, Eylem SEVİNÇ2, Erol ÇAKMAK3

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 2Pediatrik Gastroenteroloji Kliniği, Kayseri
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sivas

Anahtar Kelimeler : Hepatitis, carcinoma, liver

Keywords : Hepatit, karsinom, karaciğer


ÖZET

Giriş ve Amaç: Primer hepatosellüler karsinom, Türkiyede yaygındır ve prognozu oldukça kötüdür. Türkiye’deki hepatosellüler karsinom ile ilgili veriler oldukça kısıtlıdır.


ABSTRACT

Background and Aims: Primary hepatocellular cancer is common in Turkey, and its prognosis is poor. There are limited data associated with hepatocellular cancer in Turkey.