TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi Son sayi

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 15 / 2

Sayfa : 72-75

Makale PDF

Hepatik safra kanal hamartomları (Von Meyenburg kompleksi): MRG, MRKP VE BT bulgularının değerlendirilmesi Hepatic biliary hamartomas (von Meyenburg complex): Evaluation of MRI, MRCP, and CT findings

Ahmet PEKER, Elif PEKER, Ayşe ERDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Anahtar Kelimeler : Von Meyenburg kompleksi, MR, MRKP, BT

Keywords : Von Meyenburg complex, MR, MRCP, C


ÖZET

Giriş ve Amaç: Von Meyenburg kompleksi olarak da bilinen multipl biliyer hamartomlar, intrahepatik safra kanallarının nadir görülen benign malformasyonlarıdır. Çalışmamızda, farklı ön tanılarla bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans ve magnetik rezonans kolanjiopankreatografi incelemeleri yapılan ve görüntüleme bulguları, kuvvetle multipl biliyer hamartom olasılığını destekleyen hastaların demografik ve tanısal radyolojik özelliklerini sunmayı amaçladık


ABSTRACT

Background and Aims: Multiple biliary hamartomas, also known as Von Meyenburg complexes, are rarely seen benign malformations of intrahepatic biliary ducts. In our study, we aimed to present computed tomography, magnetic resonance, and magnetic resonance cholangiopancreatography findings and demographic characteristics of multiple biliary hamartomas .